Abana Barangije Umwaka Wa Gatandatu Barondera Kungurizwa Mu Mashuri Y’Akarorero Bakoze Kuri Uyu Wa Kane Ikibazo Ca Leta

Ngo ikindi kibazo nuko abavyeyi batamenya amanota bafatiyeko. Ngo vyoba vyiza babivugiye kw’iradio abantu bose bakavyumva bakabimanika ku bibanza vyinshi kugira ngo umuntu wese abibone.

Abana barangije umwaka wa gatandatu barondera kungurizwa mu mashuri y’akarorero bakoze kuri uyu wa kane ikibazo ca leta. Mu gisagara ca Bujumbura abavyeyi bamwe bamwe bagasaba ko hoba umuco kubijanye n’amanota bafatirako kugira umwana yinjire mw’ishuri nk’iryo mu mwaka w’indwi.

Umwe mu bavyeyi twavugishije avuga ko ikibazo aho kiri ari uko abavyeyi bamwe bamwe bafise abana bakoze ikibazo c’ubwa mbere nic’ubbw’akabiri bidoga cane ko batamenya ingene bigenda kuko ngo bakoze ibibazo impapuro ntibazironka  nkuko kubindi bibazo vyari bisanzwe bigenda. Ngo kuko iyo ubonye urupapuro uravuga uti nabitoye canke nananiwe.

Ngo ikindi kibazo nuko abavyeyi batamenya amanota bafatiyeko. Ngo vyoba vyiza babivugiye kw’iradio abantu bose bakavyumva bakabimanika ku bibanza vyinshi kugira ngo umuntu wese abibone.

Uyo muvyeyi yarangije asaba yuko vyojamwo umuco rwose kugira ngo ayo makenga ahere, ako gahigihigi abavyeyi bagira bati kuber’iki umwana wanje atarimwo, gahere. Ngo nkuko umukuru w’igihugu yabivuze dukurikize ubutungane incabwenge zishirwe imbere, tugire ishure ry’akarorero aho tuziga abategetsi  beza bindongozi.  Ngo ababijejwe nibakurikize ico ciyumviro c’umukuru w’igihugu.

Ku ruhande rw’uwurongoye umugwi watunganije ico kibazo ku rwego rw’igihugu arahumuriza. Hilaire BARANSHARITSE yemeza ko umuco wari usanzwe urimwo haba mu nteguro y’ikibazo canke mu kugicungera kiriko kirakorwa. Ngo baranategekanya kwerekana abana impapuro bazoba barakoreyeko kugira bamenye amanota baronse.

Hilaire BARANSHARITSE yemeza yuko, mu ntumbero yo kugira ayo makenga abenegihugu bafise ahere, bateguye uno mwaka gukorera kuri za mpapuro ziyandikako musi ari zo bita ‘’auto copiant’’ bisigura yuko ngo bategekanya yuko bahejej gukosora bazoca batanga impuro abanyeshure bakaraba amanota baronse.

Ngo rero iyo bamaze guca kuri izo ngazi zose kubera ko umunyeshure aba azi amanota yaronse, hari ivyo bakosora bakabikosora,  bakongerako ayo bongerako basanze bikenewe hama mu nyuma bagaca  bamanika ayo manota aho abantu bashobora kuyabona.

Tubamenyeshe yuko igitigiri  rusangi c’abana bakoze ico kibazo kingana n’ibihumbi 25 mu Burundi bwose.

Sandrine Josée BAHATI

Sandine Josée BAHATI ni umumenyeshamakuru wa Journal Magara Times na Radio Magara Times FM. Aho, BAHATI Amenyesha amakuru ajanye n'Amagara (Santé) hamwe n'amakuru ajanye n'Indero (Education) n'ayajanye n'Imibano (Relations). Mwandikire kuri: bjsandrine@magaratimes.com

0 Nizo ncuro bavuze kuri ino nkuru!

Ivyiyumviro!

Nta muntu aratanga iciyumviro kur'ino nkuru, ni mube aba mbere mutanze iciyumviro canyu kuko buri ciyumviro cubaka kirakenewe iwacu.

Tanga Iciyumviro.

Menya Neza Bino Bikwirikira:
Buri muntu ararekuriwe gutanga ico yiyumvira kurino nkuru cokimwe no kwishura ku vyiyumviro abandi batanze hano. Ariko musabwe kubikora mu bwitonzi kandi mwubahiriza abandi nkuko namwe mwipfuza ko bobubahiriza. Birabujujwe gukoresha runo rubuga ku mvo zindi zitandukanye no gusangira ikiyago. Abazorenga kuri zino mpanuro bazofatigwa ingingo zibereye.

Gira ico ubivuzeko: