#Burundi: Ubushikiranganji Bujejwe Ibikorwa Vya Leta Buhamagarira Abanyagisagra Kuja Mu Ma Shirahamwe maze Bitegurire Kwubaka Amazu Ya Kijambere.

Salvator NTAKUMURYANGO avuga ko bihaye ihangiro ryo kugitunganya igisagara gushika mu 2045 kandi ko rizofata intara 3 : intara ya Bujumbura Mairie, intara ya Bubanza hamwe n’intara Bujumbura.

copyrigt@agencebujumburanews

Ubushikiranganji bujejwe ibikorwa vya leta buhamagarira abanyagisagra kuja mu ma shirahamwe maze bitegurire kwubaka amazu ya kijambere. Mw’isekeza ryo kuri uyu wa kane ryo gusigurira abanyagihugu indinganizo ry’igisagara ca Bujumbura gushika mu mwaka wa 2045, umwunganirizi w’umubushikiranganji ajejwe ibikorwa vya leta arasigura yuko iryo sekeza ryerekeye gutunganya mu buryo bwa kijambere igisagra ca Bujumbura n’imicungararo yaco.

Salvator NTAKUMURYANGO avuga ko bihaye ihangiro ryo kugitunganya gushika mu 2045 kandi ko kizofata intara 3 : intara ya Bujumbura Mairie, intara ya Bubanza hamwe n’intara Bujumbura.

Salvator NTAKUMURYANGO asigura yuko ari muri iyo ndinganizo rero yo gutunganya igisagara ca Bujumbura bahamagarira abenegihugu bo mu ntara ya  Bujumbura mairie kugira ngo baje mu mashirahamwe bitunganye kugira barondere kugira iri tunga ry’igisagara ntirize ribacike. Salvator arasigura yuko abantu bamaze kuja hamwe bakaja mu mashirahamwe uburyo barashobora guca baburonka bagashobora kujana n’abandi.

Ngo mu gihe rero abo batagiye mu mashirahamwe kubera uburyo buke canke kutavyumva, muri iyi ndinganizo y’igisagara, vyarategekanijwe yuko abo bantu babateguriye ibibanza bazoca babashiramwo bijanye n’uburyo buke bwabo bafise. Ngo nico gituma, batanguye ubu hakiri kare  guhimiriza kuko ibikorwa nyezina bigomba gutangure

 

Sandrine Josée BAHATI

Sandine Josée BAHATI ni umumenyeshamakuru wa Journal Magara Times na Radio Magara Times FM. Aho, BAHATI Amenyesha amakuru ajanye n'Amagara (Santé) hamwe n'amakuru ajanye n'Indero (Education) n'ayajanye n'Imibano (Relations). Mwandikire kuri: bjsandrine@magaratimes.com

0 Nizo ncuro bavuze kuri ino nkuru!

Ivyiyumviro!

Nta muntu aratanga iciyumviro kur'ino nkuru, ni mube aba mbere mutanze iciyumviro canyu kuko buri ciyumviro cubaka kirakenewe iwacu.

Tanga Iciyumviro.

Menya Neza Bino Bikwirikira:
Buri muntu ararekuriwe gutanga ico yiyumvira kurino nkuru cokimwe no kwishura ku vyiyumviro abandi batanze hano. Ariko musabwe kubikora mu bwitonzi kandi mwubahiriza abandi nkuko namwe mwipfuza ko bobubahiriza. Birabujujwe gukoresha runo rubuga ku mvo zindi zitandukanye no gusangira ikiyago. Abazorenga kuri zino mpanuro bazofatigwa ingingo zibereye.

Only Abanywanyi bonyene nibo barekuriwe kwandika ivyiyumviro vyabo hano.

Shares