7.9 NGD Ads:

Umukuru w’igihugu c’Uburundi,asaba imvukira z’intara ya Cibitoke kudahemuka,kuko atawahemukiye igihugu yigeze agara amahoro

Buramatari w’intara ya Cibitoke aha inyobozo umukuru w’Igihugu

Modifier

Munama  yokuzirikana nogukundisha igihugu abenegihugu, Umukuru W’igihugu C’UBURUNDI nyakubahwa PETERO NKURUNZIZA yagiranye n’imvukira z’intara ya cibitoke hamwe n’abasanzwe barangura imirimo itandukanye muriyo ntara kw’igenekerezo rya 14 Rusama unomwaka kukibuga c’umupira w’amaguru kiri muri komine Buganda,yabibukije ibihe bihambaye igihugu c’Uburundi caciyemwo muri kahise,aho yabahaye uburorero bw’abantu bamwe bamwe bahemukiye igihugu cabo ,batigeze baronka amahoro.Agatanga uturorero kuri KIRIMA na MACONCO bahemukiye Umwami munyuma ntivyaberera,hatibagiwe abashatse gutembagaza ubutegetsi muri 2015 ingorane barimwo ubu.PETERO NKURUNZIZA akaba yasavye izomvukira,gufatira akarorero kurabo bahemukiye igihugu ingorane bagize,gutyo bohe kudasubira kugwa muriyo mitego,ariko biteho ibikorwa vyiterambere be nukubandanya babumbatiye amahoro.

Nyakwubahwa Umukuru w’Igihugu c’Uburundi,akaba kandi yaranakeje imvukira ziyo ntara kubikorwa vy’Iterambere zirangurira iyo ntara ya CIBITOKE, ngo kuko ataragaseseshwa rumuri iyontara irikumurindi w’iterambere.abagwiza tunga,Umukuru w’Igihugu akaba yabasavye kwubaka ibibanza vyiza vy’iratiro kuburyo ingenzi zizoshobora guhurumbira iyo ntara,narirya ihana imbibe n’ibindi bihugu.

Inyuma yiyo nama,imvukira ziyo ntara ya CIBITOKE,zaciye zigabira Umukuru w’Igihugu c’Uburundi agashimwe k’Inka 3,hamwe n’Ivyimbugwa bitandukanye nkagashimwe kokumushimira kubutwari n’ubwira bimuranga,mukurongora Abarundi.

7.3 MTM Ads:

About Clovis Manirakiza

Clovis MANIRAKIZA: Umumenyeshamakuru wa Journal Magara Times, ikinyamkuru kigushikiriza amakuru yo mu karere n'ayo mu makungu mu Kirundi. | Email: mclovis@rn.magaratimes.com | Twitter: @MagaraTimesRN | Instagram: @JournalMagaraTimes | Facebook: @JournalMagaraTimes |

Check Also

Igikombe citiriwe Umukuru w’Igihugu: Inkino zigice ca kabiri.

Umurwi wa Bumamuru FC usanzwe ufise igikombe citiriwe Umukuru w’Igihugu co mu mwaka uheze uzotana …

Magara Young Boys tupaaaaa? Ndaniiiiii.

Magara Young Boys tupaaaaa? Ndaniiiiii. Ubwo n’ubutumwa bwo gukeza umurwi wa Magara Young Boys buhejeje …

7.2 NGD Ads: