Journal Magara Times

Journal Magara Times igushikiriza amakuru yo mu karere n'ayo mu makungu mu Kirundi. | Email: info@rn.magaratimes.com | Twitter: @JMTKirundi | Instagram: @JournalMagaraTimes | Facebook: @JournalMagaraTimes |

Burundi: Magara Times Media yabazaniye Application Nshasha Ibashoboza Kwumviriza Radiyo Magara Times FM Kuri Telefone Ngendanwa.

Haheze imisi itatu, Magara Times Media ibazaniye uburyo bushasha bwo kwumviriza radiyo yayo « Magara Times FM » ubicishije kuri telefone ngendanwa zikoresha ubuhinga bwa Android. Radiyo Magara Times FM isanzwe isamiranira kuri 92.0 MHz mu micungararo ya Komine Bugarama mu Ntara ya Rumonge mu gihugu c’Uburundi. Kugira wumvirize iyo radiyo ubicishije …

Read More »

Magara Times Sports Talk Show – 02042018

Eden Hazard ninde? Magara Times Sports Talk Show – 02042018 Source by Magara Times Media               

Read More »

Magara Times Sports Talk Show – 07032018

Magara Times Sports Talk Show – 07032018 Source by Magara Times Media               

Read More »

Magara Times Sports Talk Show – 05032018

Magara Times Sports Talk Show – 05032018 Source by Magara Times Media               

Read More »

#JMTSports: Magara Times Sports Talk Show – 28022018 #JMTUpDates #JournalMagaraTimes

Journal Magara Times Sports Talk Show – 28022018 Source by Magara Times Media               

Read More »
7.2 NGD Ads: