Burundi # indero: Ikiringo c’Umusi Umwe Nico Cahawe Abavyeyi Kugirango Bandikishe Abana mu Mwaka Wa Mbere w’Ishure Nshingiro.
#Burundi: Ikibazo Gitanga Uburenganzira Bwo Kuja Mu Gice Ca Kabiri c’Ishure Nshingiro.
#Burundi: Ukwisiga Birenze Birabujijwe Ku Banyeshure mu Burundi
#Burundi: Abanyeshure Bananiwe Ivyigwa Mu Myaka y’Icenda y’Ishure Nshingiro Bafise Amanota Make Bagiye Kuja Mu Mashure y’Imyuga.
#Burundi: Amanota Aha Uburenganzira Abanyeshure Kuja Muri Kaminuza Amenyeshwa Kuri Uyu Wa Kane.
#Burundi: Ingingo Yo Kubuza Ama Kaminuza 9 Kwakira Abanyeshure Bashasha Mu Mwaka w’Ishure Wa 2018-2019 Ngo Yafashwe Mu Ntumbero Yo Gusubiza Akanovera Inyigisho Za Kaminuza.
#Burundi: Abanyeshuri Biga Igice Ca kabiri c’Amashure Nshingiro y’Abigenga Batatoye Ikibazo c’Umwaka w’Icenda Ngo Nta Mpapuro z’Umutsindo Bazoronswa.
#Burundi: Kwigisha Indimi Zine Guhera Mu Mwaka Wa Mbere w’Ishure Nshingiro Biratuma Umwana Adatera Imbere Neza Muvy’Ubumenyi.
#Burundi: Gitega, Inama Nkenguzamateka Mu Birori Vyo Guhimiriza  Kurwanya Inda Z’indaro Mu Mashure.
Ngo Umwigisha Yahagaritse Kwigisha Kugira Abandanye Ivyigwa Vyiwe Ntiyarakwiye Kugira Ingorane Yo Gusubira Mu Kazi.
Amanota 70/200 Niyo Yafatiweko Ku Banyeshure  Bakoze Ikibazo Kibaha Uburenganzira Bwo Kwinjira Mu Gisata Kigira 2 c’Ishure Nshingiro
Abana Barangije Umwaka Wa Gatandatu Barondera Kungurizwa Mu Mashuri Y’Akarorero Bakoze Kuri Uyu Wa Kane Ikibazo  Ca Leta
Ikibazo Co Kwinjira Mu Mwaka w’Indwi w’Ishure y’Akarorero  Kizokorwa Kuri Uyu wa 4.
Abavyeyi b’Abanyeshuri Babujijwe Gukora Ikibazo Ca Leta Ku Mvo z’Imishatsi Bidogera Iyo Ngingo.
Abanyeshure Bo Myaka y’Icenda Bakoreye Ca Kibazo Ca Leta kw’Ishure Ry’imyuga  Rya Mitakataka Mu Ntara Ya Bubanza Bahamagarirwa Gutonda Kuri Iryo Shuri Kuri Uyu Wa gatanu Gusubiramwo Ibibazo Vya Sciences Humaines Na Entrepreneuriat