Ibikorwa vy’Iterambere Rusangi Ngo Nivyo Bigiye Guhanishwa Abantu Bazoba Baciriwe Umunyororo w’Imyaka Ibiri Canke Iri Musi.
KABURA Léopold Hamwe na Grégoire NKESHIMANA Bagiye Kuza Barasasa Muri Sentare Ijejwe Kwubahiriza Ibwirizwanshingiro